Hoiuse avamise eelselt pea silmas järgmist 5 asja

Mida kujutab endast hoiu-laenuühistu?

Enne hoiuse avamist
Allikas: Canva Pro

Hoiu-laenuühistu on ühistulise tegevusega finantsasutus, mis moodustatakse vähemalt 25 liikmest ning mis tegutseb teatud haldusalal. Hoiuse maksimeerimise funktsioon on seejuures üks mitmetest.

Hoiu-laenuühistu peamised omadused on järgnevad:

 • Hoiu-laenuühistu tegutseb liikmelisuse põhjal. Kõik inimesed, kes tahavad selle teenuseid kasutada, peavad ühistuga liituma. Seisuga 09.06.2022 on Balti HLÜ minimaalne liikme osamakse suurus 30 EUR ja sisseastumistasu 9 EUR.
 • Hoiu-laenuühistu seaduse kohaselt rakendub HLÜ-dele “territoriaalsuse põhimõte” ehk organisatsioon tegutseb teatud piirkonnas. Balti HLÜ on oma tegevuspiirkonnaks nimetanud Eesti Vabariigi territooriumi.
 • Hoiu-laenuühistu pakub oma liikmetele hoiuseid ja laenuteenuseid. Balti HLÜ hoiuste valikud avanevad SIIT. Balti HLÜ laenude valikud avanevad SIIT.
 • Ühistu liikmeteks võivad astuda nii eraisikud kui ettevõtted. Balti HLÜ põhikirjaga saad tutvuda SIIN.

Kõik eelnimetatud omadused tulenevad otseselt hoiu-laenuühistu seadusest.

Kõik toimib vastastikususe põhimõttel: osad ühistu liikmed teenivad tulu hoiuintressilt, teised liikmed laenavad raha ühistust.

Millised on hoiu-laenuühistute hoiuse tüübid?

hoiuse tüübid
Allikas: Canva Pro

Kuigi hoiu-laenuühistud pakuvad erinevaid tingimusi, on nende hoiuste alusloogika sarnane. Hoiu-laenuühistud pakuvad hoiuse avamiseks: tähtajalist hoiust, kogumishoiust ja muid võimalusi.

 • Hoiust saab automaatselt pikendada, kui pole lepingus märgitud teisiti. See tähendab uue hoiuseperioodi alguseks intressisumma võrra suuremat põhiosa ja seega suurenenud intressisummat, kuigi fikseeritud protsent jääb samaks.
 • Hoiustel on minimaalsed hoiustamissummad. Mida kõrgem fikseeritud intress, seda suurem minimaalne summa tavaliselt. Balti Hoiu-laenuühistu kõrgeima intressiga hoiuse minimaalne summa on 3000 EUR, väljaarvatud hooajaliste eripakkumiste summa, mis võib olla alates 1000 EUR.
  NB! Kasulik link, kust leiad kõigi teiste asutuste hoiuse protsendid.
 • Hoiustamisperiood on tavaliselt minimaalselt 1 aasta, et teenida väljalubatud intress põhiosalt.
 • Hoiusummat võib saada suurendada, kui see on lubatud kindla hoiusetüübi tingimustega.
  Balti Hoiu-laenuühistul on kaks kogumishoiust - Kindel ja Rahulolu, kus on lubatud iga kuu korra hoiusesumma suurendamine, vastavalt minimaalselt 30 EUR ja 75 EUR/korra kuus.
 • Intressi suurus sõltub valitud perioodist ja sellest, kui tihti soovid intresse saada: korra kuus, korra kvartalis, korra aastas või perioodi lõpus. Selleks, et teada saada muutus numbrites, proovi kasutada meie hoiuste lehel olevaid mugavaid hoiusekalkulaatoreid.

Miks on aga tähtajaline hoius kasulik?

Hoiuseliike on palju, seega võib kõigi hulgast parima leidmine olla omajagu peavalu valmistav. Tähtajalistel hoiustel on teiste hoiuseliikide ees paar peamist eelist: selle intress on tihti kõrgem ning hoiuseperiood pole väga pikk, seega pole sinu raha kaua “kinni”.

Balti Hoiu-laenuühistul on hetkel tähtajaline hoius - Võimekas - mille puhul minimaalne hoiusumma on 3000 EUR.

Samas aga tuleb arvestada tähtajalise hoiuse peamise miinusega. Nimelt, tähtajalise hoiuse puhul pole võimalik hoiusele teha lisanduvaid sissemakseid (ja tavaliselt ei lubata ka raha välja võtta varem).

Tähtajalise hoiuse eelised on:

Teenitava tulu suurus on täpselt teada – ei mingeid üllatusi ning saad täpselt ennustada, kui palju raha juurde teenib valitud hoiustamiperioodi jooksul.

Kui oled kärme kulutaja, aga kogunenud on paarsada eurot, mida sooviksid hoiustada, siis on tähtajaline hoius hea valik, kuna sealset raha ei ole võimalik hoiuse perioodi jooksul kasutada. Seega saad rahumeelselt olla ning ei teki kiusatust raha kasutada – muidu ju kaotaksid intressid!

Sa võid rahumeeli hoiuse olemasolu ära unustada, kuna sa ei pea seda igapäevaselt jälgima. Hoiustatud raha teenib lihtsalt tasapisi intresse ning sa ei pea selle jaoks midagi tegema.

Hoiuse perioodi on võimalik automaatselt pikendada ning sel juhul hakkab kehtima intressimäär, mis kehtib pikendamise hetkel.

Hoiuse brutointress ja netointress

brutointress ja netointress
Allikas: Canva Pro

Hoiuse valimisel on intress üks olulisemaid osasid. Selgita enda jaoks välja, millal ehk kui tihti soovid intressimakseid saada.

Mida kiiremini, see tähendab lühema intervalliga, seda väiksem intress. Mõnel juhul võib see olla numbriliselt 6,5%, kui intressimakse toimub ühe korra kvartalis. Teisel juhul 7,0%, kui korra aastas.

Välja kuvatud intress võib olla brutointress või netointress. Mis on nende erinevus?

 • Brutointress on intressisumma, mis sisaldab veel ka tulumaksu;
 • Netointress on reaalne intress, mille sa saad reaalses rahas kätte – sellest on 20% tulumaks maha arvestatud.
 • Vastavalt Tulumaksuseadusele sisaldab intress tulumaksu 20%. Arvestades seda, et tulumaksu maksmise kohustus laskub Balti Hoiu-laenuühistul, saab eraisikust hoiustaja oma kontole intressid, kust on maha arvestatud tulumaks (neto). Seega maksab eraisikust hoiustaja eest hoiuse tulumaksu Maksu- ja Tolliametile hoiu-laenuühistu.
 • NB! Erinevus on eraisikust hoiustaja ja ärikliendist hoiustaja vahel. Nagu varem mainisime, saavad hoiu-laenuühistu liikmed olla ettevõtted koos nende seaduslike esindajatega. Ettevõttele kantakse kogu teenitud brutointress täies mahus.

Mille ees hoiu-laenuühistud vastutavad?

hlü seadus
Allikas: Canva pro

Hoiu-laenuühistustele ei rakendu riiklik tagatisfond, Finantsinspektsiooni järelvalve ja tegevusloa vajadus, kuid see ei tähenda, et vastutus puuduks.

Kõigile hoiu-laenuühistutele rakendub spetsiaalne seadus: hoiu-laenuühistu seadus.

Näiteks reguleerib selle seaduse viies peatükk seda, kuidas tagatakse hoiu-laenuühistu usaldusväärsus. Näiteks peab üks HLÜ järgima selliseid nõudeid:

 • Vähemalt 5% oma liikmete hoiusummadest tuleb panna nõudmiseni hoiusele mõnda Eesti või EU krediidiasutusse;
 • Ühistu ei tohi olla osanik mõnes täisühindus või usaldusühindus;
 • Hoiu-laenuühistu põhivarainvesteeringud ei tohi ületada omakapitali
 • Ühistu ei tohi omada rohkem kinnisasju, kui on üksnes vaja nende põhitegevuseks
 • Bilansivälised kohustused ei tohi olla suuremad kui 10x omakapital

Laenunõuded on täpselt sama karmid, kui tavalises krediidiasutuses. Hoiu-laenuühistu peab kontrollima laenusaaja maksevõimekust põhjalikult ning andma laenuvõtjale põhjaliku ülevaate võimalikest riskidest. Sisuliselt pole hoiu-laenuühistust laenamine kuidagi teistsugune kui pangast laenu küsimine.

Hoiu-laenuühistu seaduse alusel võib üks HLÜ anda hüpoteeklaene maksimaalselt 10-aastase tähtajaga ja muid laene maksimaalselt 5-aastase tagasimakseajaga.

Samuti tuleb silmas pidada veel ühte piirangut: liikmele ei tohi anda laenu rohkem kui 20x selle liikme osamaksu suurus. Teisisõnu, kui sinu osamakse suurus oli 100 eurot, tohib HLÜ sulle anda kõige rohkem 2000 eurot laenu.

Kõigele lisaks peab hoiu-laenuühistul olema audiitor ja revisjonikomisjon, seega ei ole hoiu-laenuühistud kindlasti ilma igasuguse järelevalveta.

Kõik punktid on veel omakorda kirjas hoiu-laenuühistuste põhikirjades.

Liikmeks astumine

hoiuse avamist
Allikas: Canva Pro

Üks selge eelis lisaks suuremale intressile on hoiu-laenuühistute ühistuline olemus. Kõiki inimesi võetakse individuaalselt - igal liikmel on sõnaõigus. Soovitame taaskord tutuvuda põhikirjaga.

Selle tõttu on teenuste kasutamiseks vaja astuda ühistu liikmeks.

Selle olemuse tõttu on vajalik hoiu-laenuühistu teenuste kasutamiseks astuda selle ametlikuks liikmeks. Liige peab seejuures tasuma osakapitali minimaalse tasu ja sisseastumismaksu. Seisuga 09.06.2022 on Balti Hoiu-laenuühistu minimaalne liikme osamakse suurus 30 EUR ja sisseastumistasu 9 EUR.

Hoiu-laenuühistud tegutsevad üldiselt ühes teatud piirkonnas. Vastava hoiu-laenuühistuga saab liituda selline inimene, kelle peamine elukoht või üldine tegutsemiskoht on see piirkond. Balti Hoiu-laenuühistu on oma tegevuspiirkonnaks nimetanud Eesti Vabariigi territooriumi.

 • Sa ei saa kasutada hoiu-laenuühistu teenuseid, kui sa pole liige. Liikmena saad sa avada hoiuse, taotleda laenu ja kasutada kõiki teisi teenuseid, mida hoiu-laenuühistu võib pakkuda.
 • Liitumine hoiu-laenuühistuga on sisuliselt investeeringu laadi tegevus, kuna sa saad endale ettevõtte osakuid ning hakkad kasumi korral teenima iga aasta dividende. Kui sa peaksid ühel päeval soovima lahkuda ühistust, saad sa oma investeeringu tagasi.

Soovitame lugeda ka meie eelmiseid kirjutisi, mis valmistavad sind elus paremini ette raha kasvatamiseks ning säästmiseks:

Kuidas alustada raha kasvatamisega?

Säästmine inflatsiooni tingimustes: 4 juhist igakuiseks raha hoidmiseks