Balti Hoiu-laenuühistu

Tugeva finantsaluse looja

(+372) 53 555 759
info@baltihoius.ee
balti hoiu-laenuühistu

Ettevõttest ja "Astu liikmeks"

Balti Hoiu-laenuühistu on finantsasutus, mis võimaldab ühistu liikmetel hoiustada ja kasvatada oma sääste ning võtta laenu.

Balti Hoiu-laenuühistu on finantsasutus, mis võimaldab ühistu liikmetel hoiustada ja kasvatada oma sääste ning võtta laenu.

„Astu liikmeks“ ja õigus pakutavate teenuste kasutamiseks on ühistu liikmeteks astunud eraisikutel kui ka juriidilistel isikutel. Isik peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja/või Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik. Ka võib liikmeks astuda elamisõiguse alusel viibiv ja/või alalise/tähtajalise elamisloaga isik.

Oma ühistu liikmetele soovime pakkuda paindlike tingimusi, kõrgeid intresse, mõistlike ja soodsate tingimustega laene.

Balti Hoiu-laenuühistu liikmed annavad võimaluse Balti Hoiu-laenuühistule välja laenata Hoiustaja sääste, võimaldades Hoiustajale teenida hoiustatava summa pealt kõrget intressi.
Pakume erineva valikuga finantsteenuseid, nende seas hoiuseid, hüpoteeke, laene ja liisinguid, nii eraklientidele kui ettevõtetele.

Balti Hoiu-laenuühistu loodi eelkõige eesmärgiga finantseerida tulu toovaid projekte. Kindlasti on kavas olla parim finantsteenuseid pakkuv finantsasutus erineva vanusegrupi ja sotsiaalse staatusega eraisikutele ning ettevõttetele, kelle huvi on finantsvara kogumine ja investeeringud.
Meie juures saad muuta paremaks oma finantsolukorda ning täita oma eesmärgid, sest:

1. Meie oleme usaldusväärsed, professionaalsed ning austame oma kliente;
2. Pakume kõrgeimat hoiuintressi;
3. Pakume erinevaid hoiuseid kõrgeima intressimääraga;
4. Asutajad on edukad ja kogemustega finantsjuhid;
5. Tegutseme vastavalt EV seadusandlusele;
6. Meie nõustajad on asjatundjad, kes nõustavad ja teenindavad kliente kvaliteetselt;
7. Pakume laene ja liisingut soodsatel tingimustel.

Tunne oma klienti

Tulenevalt kehtivast seadusandlusest kinnitas ettevõte poliitika Kliendisuhte loomise ehk „Tunne Oma Klienti”
(TOK) põhimõtted.
BHLÜ järgib kehtivaid õigusakte igapäevategevuses ning hea tava põhimõtteid. Oluline on olla usaldusväärne asutus nii
olemasolevale kui uuele liikmele.
1. Meie kohustus on teada, kes on meie klient ning tema tegevusi.
2. Meie kohustus on küsida registreerimisandmeid, maksuresidentsust, tegelike kasusaajate kui ka
tegevusvaldkonna kohta
3. Aeg-ajalt pöördume kliendi poole info täpsustamiseks või andmete uuendamise asjus.
Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele ning teistele
Euroopa Liidus kehtivatele õigusaktidele, on krediidiasutused kohustatud identifitseerima oma kliendid, samuti
koguma, kontrollima ja uuendama regulaarselt oma klientide andmeid. Kliendiandmed peavad olema
usaldusväärsed ja ajakohased.

Kogu info, mille klient meile esitab, on konfidentsiaalne ja me võime seda edastada ainult seaduses sätestatud
juhtudel.
Tutvu "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus", "Rahvusvahelise sanktsiooni seadus",
"Maksualase teabevahetuse seadus".

Kaebuste ja vaidluste lahendamine

Püüame lahendada kõik kaebused ja probleemid kiiresti ning korrektselt. Ettepanekutega ja
kaebustega tegelemise eesmärk on tagasiside kogumine, pakutavate teenuste ja teeninduse kvaliteedi
parandamine ning klientide ja koostööpartnerite rahulolu tagamine.

Meie eesmärk on pakkuda oma liikmetele kvaliteetseid finantsteenuseid ja kõrgema tasemega
teenindust ning ületada klientide ootusi teenuste valikus.

Kaebusi ja ettepanekuid saab esitada kirjutades BHLÜ e-posti aadressile info@baltihoius.ee või
täites kohapeal kaebuste vormi. 
envelopephone-handsetmagnifier